Wyszukiwanie


Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Olchowej

  

HISTORIA SZKOŁY W OLCHOWEJ

 

Szkoła Podstawowa w Olchowej powstała w roku 1895. Na początku liczyła około 120 uczniów. Obecny nowy budynek szkolny został wybudowany w roku 1956 przy dużej pomocy mieszkańców wsi. Działał wówczas amatorski zespół teatralny (prowadzony przez jednego z nauczycieli), który występował nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej nastąpiło w czasie obchodów stulecia szkoły w roku 1995.

Społecznikowskie tradycje starają się kontynuować kolejne pokolenia nauczycieli. Również w obecnym czasie działa ,,Teatr Wielu Pokoleń”, w którego skład wchodzą nauczyciele, rodzice, dziadkowie i dzieci, przygotowując i przedstawiając młodszym i starszym spektakle teatralne

np.: ,, Szewczyk Dratewka” ,, Jaś i Małgosia”. Uczniowie zaś przygotowali  ,, Wesele Małgorzatki”,, Tradycje wsi polskiej” ,,Dożynki” połączone z obrzędami naszego regionu, wspólnie organizowane są corocznie ,,Jasełka” ,, Dzień Babci i Dziadka”,, Dzień Matki” ,szkoła prowadzi szeroką współpracę z wieloma instytucjami na terenie powiatu i gminy. Uczniowie pokazują swe osiągnięcia nie tylko na terenie szkoły lecz także w środowisku, np: w remizie strażackiej, kościele ( ,, Zwyczaje Wielkiej Nocy” ,, Wspomnienie o Janie Pawle II”,, Rocznica Odzyskania Niepodległości”  ,, Konstytucja 3 Maja.                     

   Organizowane są warsztaty, na których rodzice i dzieci wspólnie wykonują stroiki świąteczne, palmy wielkanocne, szopki. Są one później rozprowadzane za wolne datki w kościele, a za uzyskane pieniądze kupuje się do szkoły pomoce dydaktyczne, książki, nagrody i inne rzeczy niezbędne w pracy placówki oświatowej.